Adventist Hyms

Aside

“How Far From Home?”, Anne R. Smith, is an epic song that
echoes the pilgrim’s longing for heaven, and weariness
with the worldly experience. It is laden with consolation
and comfort that address the same questions – that the
end is nigh and Jesus is coming again.
_______

A kurekure kumusha? Ndabvunza murindi ati,
“Usiku huri kupera, kwakuda kuyedza.

Usacheme, kurumidza, mutewere kusimbira;
Muchasvika mukupenya, hakuna kupera”

Ndabvunza kune mukani, ane rwiyo rwekushinga,
“Ngekushinga ndinokana, hondo ichapera.

Musacheme, mutiwire, dakara basa rapera,
Tinoziva tine chipo, kuti takurira”

Ndabvunzazve pasi, zuwa, zvese zvakandipindura,
Nguva iri kundopera, Jesu anouya

Musacheme, zviwonisozve, zviri kutinyewera,
Zvisikwa zvese zvinoda, tsuri imborira

Tiripatyo nekumusha, ku nofadza kutondera;
Chifarai imwi vafambi, bvisaiwo kutya.

Musacheme, tisangane apo kusina kuneta,
Zviyedzo’zvo zvakapera, tasvika kumusha

Advertisements

Adventist Hyms

Aside

“How Far From Home?”, Anne R. Smith, is an epic song that
echoes the pilgrim’s longing for heaven, and weariness
with the worldly experience. It is laden with consolation
and comfort that address the same questions – that the
end is nigh and Jesus is coming again.
_______

A kurekure kumusha? Ndabvunza murindi ati,
“Usiku huri kupera, kwakuda kuyedza.

Usacheme, kurumidza, mutewere kusimbira;
Muchasvika mukupenya, hakuna kupera”

Ndabvunza kune mukani, ane rwiyo rwekushinga,
“Ngekushinga ndinokana, hondo ichapera.

Musacheme, mutiwire, dakara basa rapera,
Tinoziva tine chipo, kuti takurira”

Ndabvunzazve pasi, zuwa, zvese zvakandipindura,
Nguva iri kundopera, Jesu anouya

Musacheme, zviwonisozve, zviri kutinyewera,
Zvisikwa zvese zvinoda, tsuri imborira

Tiripatyo nekumusha, ku nofadza kutondera;
Chifarai imwi vafambi, bvisaiwo kutya.

Musacheme, tisangane apo kusina kuneta,
Zviyedzo’zvo zvakapera, tasvika kumusha

Adventist Hyms

Aside

“How Far From Home?”, Anne R. Smith, is an epic song that
echoes the pilgrim’s longing for heaven, and weariness
with the worldly experience. It is laden with consolation
and comfort that address the same questions – that the
end is nigh and Jesus is coming again.
_______

A kurekure kumusha? Ndabvunza murindi ati,
“Usiku huri kupera, kwakuda kuyedza.

Usacheme, kurumidza, mutewere kusimbira;
Muchasvika mukupenya, hakuna kupera”

Ndabvunza kune mukani, ane rwiyo rwekushinga,
“Ngekushinga ndinokana, hondo ichapera.

Musacheme, mutiwire, dakara basa rapera,
Tinoziva tine chipo, kuti takurira”

Ndabvunzazve pasi, zuwa, zvese zvakandipindura,
Nguva iri kundopera, Jesu anouya

Musacheme, zviwonisozve, zviri kutinyewera,
Zvisikwa zvese zvinoda, tsuri imborira

Tiripatyo nekumusha, ku nofadza kutondera;
Chifarai imwi vafambi, bvisaiwo kutya.

Musacheme, tisangane apo kusina kuneta,
Zviyedzo’zvo zvakapera, tasvika kumusha