Rudo runotifadza

Standard

“‘Tis Love That Makes Us Happy”, F.E. Belden, is a
testimony to the power and essence of love in the
Christian experience. Echoing 1 Corinthians 13’s famous
narrative which unlocks the tremendous power of love —
the musician testifies how love can bring joy and
opportunity, how it can heal the ills and sorrows of earthly
life, and ultimately, how love will will be the theme song
during the bliss of eternity.

Hymn 17, Kristu Mundwiyo
____________

Rudo runotifadza, runonatsa nzira,
Runoita titeerere, nekuva nemutsa

CHORUS:
Mwari rudo, tiri vana vake,
Mwari rudo, tifanane naye

Rudo runotifadza, runonatsa nzira,
Runoita titeerere, nekuva nemutsa

Pasi rine urombo, kurwara nekufa:
Ngerudo tinobatsira, vamwe kudawira

Apo basa rapera, totorwa kum’soro
Ngoma yedu tichaimba, ndiJesu nge-rudo

Advertisements

Adventist Hyms

Aside

“How Far From Home?”, Anne R. Smith, is an epic song that
echoes the pilgrim’s longing for heaven, and weariness
with the worldly experience. It is laden with consolation
and comfort that address the same questions – that the
end is nigh and Jesus is coming again.
_______

A kurekure kumusha? Ndabvunza murindi ati,
“Usiku huri kupera, kwakuda kuyedza.

Usacheme, kurumidza, mutewere kusimbira;
Muchasvika mukupenya, hakuna kupera”

Ndabvunza kune mukani, ane rwiyo rwekushinga,
“Ngekushinga ndinokana, hondo ichapera.

Musacheme, mutiwire, dakara basa rapera,
Tinoziva tine chipo, kuti takurira”

Ndabvunzazve pasi, zuwa, zvese zvakandipindura,
Nguva iri kundopera, Jesu anouya

Musacheme, zviwonisozve, zviri kutinyewera,
Zvisikwa zvese zvinoda, tsuri imborira

Tiripatyo nekumusha, ku nofadza kutondera;
Chifarai imwi vafambi, bvisaiwo kutya.

Musacheme, tisangane apo kusina kuneta,
Zviyedzo’zvo zvakapera, tasvika kumusha

Adventist Hyms

Aside

“How Far From Home?”, Anne R. Smith, is an epic song that
echoes the pilgrim’s longing for heaven, and weariness
with the worldly experience. It is laden with consolation
and comfort that address the same questions – that the
end is nigh and Jesus is coming again.
_______

A kurekure kumusha? Ndabvunza murindi ati,
“Usiku huri kupera, kwakuda kuyedza.

Usacheme, kurumidza, mutewere kusimbira;
Muchasvika mukupenya, hakuna kupera”

Ndabvunza kune mukani, ane rwiyo rwekushinga,
“Ngekushinga ndinokana, hondo ichapera.

Musacheme, mutiwire, dakara basa rapera,
Tinoziva tine chipo, kuti takurira”

Ndabvunzazve pasi, zuwa, zvese zvakandipindura,
Nguva iri kundopera, Jesu anouya

Musacheme, zviwonisozve, zviri kutinyewera,
Zvisikwa zvese zvinoda, tsuri imborira

Tiripatyo nekumusha, ku nofadza kutondera;
Chifarai imwi vafambi, bvisaiwo kutya.

Musacheme, tisangane apo kusina kuneta,
Zviyedzo’zvo zvakapera, tasvika kumusha

Adventist Hyms

Aside

“How Far From Home?”, Anne R. Smith, is an epic song that
echoes the pilgrim’s longing for heaven, and weariness
with the worldly experience. It is laden with consolation
and comfort that address the same questions – that the
end is nigh and Jesus is coming again.
_______

A kurekure kumusha? Ndabvunza murindi ati,
“Usiku huri kupera, kwakuda kuyedza.

Usacheme, kurumidza, mutewere kusimbira;
Muchasvika mukupenya, hakuna kupera”

Ndabvunza kune mukani, ane rwiyo rwekushinga,
“Ngekushinga ndinokana, hondo ichapera.

Musacheme, mutiwire, dakara basa rapera,
Tinoziva tine chipo, kuti takurira”

Ndabvunzazve pasi, zuwa, zvese zvakandipindura,
Nguva iri kundopera, Jesu anouya

Musacheme, zviwonisozve, zviri kutinyewera,
Zvisikwa zvese zvinoda, tsuri imborira

Tiripatyo nekumusha, ku nofadza kutondera;
Chifarai imwi vafambi, bvisaiwo kutya.

Musacheme, tisangane apo kusina kuneta,
Zviyedzo’zvo zvakapera, tasvika kumusha